Anmälan till förnyad examination

Under onsdagen den 21 juni har du möjlighet till förnyad examination av kursens examinationsuppgifter.

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till 1dv024@lnu.se med användarnamn samt vilken eller vilka uppgifter du vill ha en förnyad examination i. Du kommer att under onsdagen den 20 juni tilldelas en examinationstid. Vid examination av flera uppgifter kommer du tilldelas en tid för varje examination.