Omexamination av examinationsuppgift 1 och/eller 2 den 24 maj 2017

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till 1dv024@lnu.se med användarnamn samt vilken eller vilka uppgifter du vill ha en förnyad examination i. Du kommer att under den 24 maj tilldelas en examinationstid. Vid examination av flera uppgifter kommer du tilldelas en tid för varje examination.