Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV434

Objektorienterad programmering med C++

I denna fortsättningskurs lär du dig skapa objektorienterade datorprogram med programspråket C++. Kursen består av teorimoment (3,5p) och praktiska tillämpningar (4p). Allt kursmaterial utom kurslitteraturen hämtas på denna webbplats – logga in med ditt studentkonto för att få tillgång till kursdokumenten. (Bara registrerade kursdeltagare har tillgång till diskussionsgrupp eller gruppindelningar - anonyma besökare har begränsad åtkomst till webbmaterialet.)

De senaste inläggen

Får du problem med labbfiler?

Här kommer lite praktisk information som kan vara aktuell för Steg 3, som nu startat upp:

De fördefinierade filer, som ibland bifogas till laborationerna, ska fungera med Visual Studio 2013/2015. Men det har visat sig att vissa filtyper (främst .obj-filer) inte alltid är kompatibla med andra VS-versioner eller kompilatorer. Lägg därför inte ner tid på att försöka lösa sådana fel, utan uteslut i sådana fall .obj-filerna och använd  istället den källkod (.cpp-filer) som finns, alternativt kontakta mig snarast, så att vi kan lösa det på annat sätt.

Problem kan eventuellt också uppstå (exempelvis i labb1, “En texthanterare”) med den teckenkodning som gäller i bifogade .txt-filer. Detta kan oftast lösas genom att du sparar om aktuell fil i annat format; Öppna textfilen, välj “Save as” och öppna önskad “Encoding” (Unicode, UTF-8 … osv.) i den nedre dropdown-lista som ligger intill “Save”-knappen. Hör av dig om problemen inte går att lösa på något av dessa sätt!

Om programkvalitet – och stegtest 2!

Om någon av er ännu inte fått svar på de första steg 1-labbarna, så beror det på att jag tagit lite ledigt över påskhelgen, för att få umgås med mina barnbarn! :) Detta ber jag om överseende med och hoppas att ni förstår att jag annars gör mitt bästa när det gäller den viktiga återkopplingen på ert arbete!

Eftersom både kodens kvalitet (läsbarhet, förståbarhet, effektivitet…) och programmets kvalitet (användarvänlighet, felsäkerhet, “usability”…) är viktiga faktorer när era kursresultat bedöms, så är detta något jag ger relativt stort utrymme vid just den första laborationsrättningen. I professionella sammanhang ställer marknaden motsvarande krav på din programmeringskompetens, varför jag hoppas att du ser mina rättningskommentarer som användbara förbättringstips! (Genom att följa dem, riskerar du förhoppningsvis bara att höja din konkurrenskraft på området… )

Kvalitetsfrågor är inte alltid så enkla att förstå eller tillämpa! Det som verkar meningslöst och “overkill” i en liten labb kan ha avgörande betydelse för prestanda eller användbarhet i större sammanhang. Om vissa labbkrav eller rättningsprinciper känns svåra att begripa sig på, är det därför bra att ha i åtanke, att det är ett större syfte som ligger bakom! ;)

Psst…! Påminner också om stegtest 2, som är aktuellt denna weekend – 23-24 april!

Glad påsk!

Innan jag flyger vidare på min kvast, vill jag idag på “skärtorsdagen” passa på att önska er alla en GLAD och avkopplande PÅSK-helg! :)

Rättning pågår…

Första kurssteget är nu avslutat och arbetet med att rätta och kommentera labbar pågår. Kursen har många deltagare och eftersom jag försöker att ge alla grundlig återkoppling på arbetet ni lagt ner, ber jag om överseende med dröjsmål på rättningssvaret!

Helgens stegtest tycks ha fungerat utan problem, trots att test-situationen kanske var ny och lite förvirrande för en del av er. Jag påminner om möjligheten att göra omtest, som alltid finns vid kommande provtillfällen – även om du bara vill förbättra ditt resultat (det bästa av tre möjliga försök räknas).

Påminner även om det “obligatoriska uppropet” (se tidigare nyhet), som nu genomförts, för att ge universitetet bekräftelse på ditt kursdeltagande. Du som velat fortsätta vara registrerad på kursen har nu besvarat detta ”upprop” genom att genomföra de examinationer som var aktuella vid vår första deadline (= redovisat labbar eller gjort stegtest). Om du ansåg dig ha speciella skäl för uppskov, förväntas du ha tagit kontakt med mig innan deadline. Har du avstått från att svara, räknar vi detta som bekräftelse på att du inte längre önskar delta i kursen. Alla som inte hört av sig med andra önskemål till angiven deadline, blir därmed automatiskt avregistrerade.

Slutligen önskar jag er alla lycka till med nya utmaningar på steg 2!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU