Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV534

Objektorienterad programmering med C++

I denna fortsättningskurs lär du dig skapa objektorienterade datorprogram med programspråket C++. Kursen består av teorimoment (3,5p) och praktiska tillämpningar (4p). Allt kursmaterial utom kurslitteraturen hämtas på denna webbplats – logga in med ditt studentkonto för att få tillgång till kursdokumenten. (Bara registrerade kursdeltagare har tillgång till diskussionsgrupp eller gruppindelningar - anonyma besökare har begränsad åtkomst till webbmaterialet.)

De senaste inläggen

Om programkvalitet – och stegtest 2!

Om någon av er ännu inte fått svar på de första steg 1-labbarna, så beror det helt enkelt på att ni i år är väldigt måååånga … Jag hoppas ni förstår att jag annars gör mitt allra bästa när det gäller den viktiga återkopplingen på ert arbete – som inom de närmaste dagarna bör vara slutförd avseende steg 1!

Eftersom både kodens kvalitet (läsbarhet, förståbarhet, effektivitet…) och programmets kvalitet (användarvänlighet, felsäkerhet, “usability”…) är viktiga faktorer när era kursresultat bedöms, så är detta något jag ger relativt stort utrymme vid just den första laborationsrättningen. I professionella sammanhang ställer marknaden motsvarande krav på din programmeringskompetens, varför jag hoppas att du ser mina rättningskommentarer som användbara förbättringstips! (Genom att följa dem, riskerar du förhoppningsvis bara att höja din konkurrenskraft på området… ;) )

Kvalitetsfrågor är inte alltid så enkla att förstå eller tillämpa! Det som verkar meningslöst och “overkill” i en liten labb kan ha avgörande betydelse för prestanda eller användbarhet i större sammanhang. Om vissa labbkrav eller rättningsprinciper känns svåra att begripa sig på, är det därför bra att ha i åtanke, att det är ett större syfte som ligger bakom! ;)

Psst…! Påminner också om stegtest 2, som är aktuellt kommande weekend – 22-23 april!

Rättning pågår…

Första kurssteget är nu avslutat och arbetet med att rätta och kommentera era labbar pågår. Kursen har många deltagare (ca 80) och eftersom jag försöker att ge alla grundlig återkoppling på arbetet ni lagt ner, ber jag om förståelse för att rättningssvar kan dröja 1-2 veckor!

Helgens stegtest tycks ha fungerat utan problem, trots att test-situationen kanske var ny och lite förvirrande för en del av er. Jag påminner om möjligheten att göra omtest, som alltid finns vid kommande ordinarie provtillfälle – även om du bara vill förbättra ditt resultat (det bästa av tre möjliga försök räknas).

Jag påminner igen om det “obligatoriska uppropet”, som nu genomförts för att ge universitetet bekräftelse på ditt kursdeltagande. Du som velat fortsätta vara registrerad på kursen har nu besvarat detta ”upprop” genom att genomföra de examinationer som var aktuella vid vår första deadline (= redovisat labbar eller gjort stegtest). Om du ansåg dig ha speciella skäl för uppskov, förväntas du ha tagit kontakt med mig innan deadline. Har du avstått från att svara, räknar vi detta som bekräftelse på att du inte längre önskar delta i kursen. Alla som inte hört av sig med andra önskemål till angiven deadline, blir därmed automatiskt avregistrerade.

Slutligen önskar jag er alla lycka till med nya utmaningar på steg 2!

Inför första examinationen!

Vi har nu påbörjat tredje och sista kursveckan på Steg 1, som avslutas på söndag 8/4. Inför denna första deadline i kursen, då du redovisar dina praktiska tillämpningar för steg 1, samt gör det första stegtestet någon gång under det 1,5 dygn det är öppet, bör du nu kontrollera funktion och åtkomst till provverktyget enligt de instruktioner som finns här på kurswebben. OBS – läs viktig info under menyavsnittet Examination:

  • Sidan “Om examination” beskriver de bedömningskriterier som gäller för kursens två examinationsformer, vilka är …
    1. Stegtest som examinerar den teoretiska delkursen.
    2. Praktiska tillämpningar, som examinerar den praktiska delkursen.
  • Sidan “Stegtest – anvisningar ” behandlar formerna för punkt 1. Viktig läsning för att försäkra dig om hur du undviker problem med inloggning eller “kraschade tester”!
  • Sidan “Laborationsanvisningar” beskriver de allmänna villkor som gäller för redovisning och för godkännande av inskickade laborationsuppgifter (se även föregående kursnyhet!).

För att göra kursens teori-prov i QuizMaster, behöver du använda det virtuella klassrummet. (OBS – inte virtuella handledningsrummet i Adobe Connect). För att försäkra dig om åtkomst bör du i god tid innan helgen logga in och göra det “provtest” som alltid finns tillgängligt för att testa funktionen.

(Du som gör provet från en dator med annat OS än Windows använder en alternativ “fjärrskrivbords”-klient så som jag tidigare tipsat om.)

OBS – Riskera inte att avregistreras från kursen p.g.a. missad deadline!
Vi påminner om vårt obligatoriska “upprop” som görs 3 veckor efter kursstart (9/4), då universitetet vill ha bekräftelse på att du faktiskt deltar i kursen. Du deltar i uppropet genom att utföra den första examinationen (stegtest + laborationsuppgifter).

Du som inte varit aktiv i kursarbetet fram till första deadline blir automatiskt avregistrerad om du inte har fått särskild dispens för senare examination. Hör därför av dig snarast, om du anser dig ha giltiga skäl för uppskov – dvs. mejla mig (Anne) innan stegets deadline för att förhindra en automatisk avregistrering!

Inför påskhelgen!

Jag kommer att ha semester på onsdag och torsdag före påskhelgen, därför ber jag om ert överseende med att eventuella svar på mejl eller frågor i Slack-kanalen får vänta till efter Annandag påsk. Observera att inget handledningspass är planerat på Skärtorsdag, men E-mötesrummet är förstås öppet som vanligt igen den 3/4! Förhoppningsvis kan ni under påsken istället hjälpa varandra med lösningar på problem eller att besvara frågor i Slack!

Passar nu på att önska er alla en GLAD och härligt avkopplande PÅSK-helg! :)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU