Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV434

Objektorienterad programmering med C++

I denna fortsättningskurs lär du dig skapa objektorienterade datorprogram med programspråket C++. Kursen består av teorimoment (3,5p) och praktiska tillämpningar (4p). Allt kursmaterial utom kurslitteraturen hämtas på denna webbplats – logga in med ditt studentkonto för att få tillgång till kursdokumenten. (Bara registrerade kursdeltagare har tillgång till diskussionsgrupp eller gruppindelningar - anonyma besökare har begränsad åtkomst till webbmaterialet.)

De senaste inläggen

Din åsikt är mycket värdefull!

Kursen är snart formellt avslutad (4/6), och rättning av era sista kursuppgifter pågår. Restar du ännu med något enstaka stegtest? En extra (och sista) möjlighet att göra ”omprov” av (ännu ej godkända) stegtest erbjuds under kommande veckoslut 28-29 maj. Detta blir den sista möjligheten för denna kursomgång.

Efter kursavslut har jag begränsad möjlighet att ta hand om eftersläntrande uppgifter, eftersom jag den 12/6 startar upp en sommarkurs på intensivfart med ett 100-tal nya studenter. Om du har labbar kvar att redovisa, kan jag efter överenskommelse istället rätta dem under ”omtenta”-veckan 34, då jag åter är i tjänst. Ett sådant undantag ska ha avtalats med kursledaren i god tid före kursavslut den 4 juni!  OBSERVERA – förutsättningen för rättning är att labbarna finns i brevlådan senast 20/8 11:59. (Nästa möjlighet att examinera kursuppgifter är genom att omregistrera sig för kursen under kommande läsår.)

En sista – men viktig – insats vill jag be dig om, medan du fortfarande är aktiv på denna kurswebb! En länk för att genomföra kursvärdering kommer den 31/5 att skickas till den student-Epostadress som du fått från LNU. Jag är mycket tacksam för din återkoppling kring kursen vilken hjälper oss att förbättra den, därför vore jag mycket glad om du ägnade lite tid åt att dela med dig av dina erfarenheter!

Avslutningsvis ber jag att få återkomma med (personlig) betygsinformation till var och en, och till dig som jag inte kommer till tals med på annat sätt vill jag passa på att önska en skön sommar! :)

Vi närmar oss …

…  kursens allra sista ordinarie stegtest söndag 21 maj, och därefter en förmodligen efterlängtad sommarledighet! :) Jag påminner om att noga läsa informationen i föregående inlägg och säger “heja på” till alla som kämpar med de allra sista kursuppgifterna!

Viktigt OM sista stegtestet (steg 4)

Bara ett sista “steg” på två veckor återstår nu av kursen och med den ett avslutande teoriprov på söndag resp. måndag 21-22 maj. Under de två “uppsamlingsveckor” som därefter återstår har du, som fortfarande restar med uppgifter, en möjlighet att redovisa dessa innan absolut kursdeadline den 4/6. Övriga examinationsrester hänvisas till sista augustiveckan (34) före nästa terminsstart. Dvs. om du har redovisat dina resterande kursuppgifter senast den 20 augusti, så rättar jag dessa under den s.k. “omtentaveckan” före höstterminsstarten. Ett sådant undantag ska ha avtalats med kursledaren i god tid före ordinarie kursavslut den 4 juni! (Nästa möjlighet att examinera kursuppgifter är genom att omregistrera sig för kursen under kommande läsår.)

Viktigt! Kursens sista “ordinarie” stegtest (4_A) är ett översiktstest och är därför mer omfattande än tidigare test. Detta innebär att största andelen frågor bygger på innehållet i steg 1 – 3 och enbart en mindre del täcker in moment från det avslutande steg 4. Antalet uppgifter är denna gång 32 stycken och därför har du också längre tid till förfogande, dvs. 2 timmar. För att förtydliga vilket fokus som provet har, så ligger alltså vikten på baskunskaperna från de första tre kursstegen, medan ca 25 % av frågorna berör sista steget. Detta slutprov genomförs enligt samma rutiner som övriga test, med ett visst undantag – det kan inte “plussas”. Om du misslyckas att uppnå godkänt resultat (50 %) erbjuds du ett omprov men du kan alltså inte påverka ett redan godkänt slutprov genom ”omtest”. Därför är det viktigt att du är väl förberedd till provet den 21-22/5. De sista möjligheterna att göra omtest för denna kursomgång ges därefter 28-29 maj.

Jag önskar alla lycka till med slutspurten!

Så var det dags igen …!

Du har väl inte glömt Stegtest 3 det kommande veckoslutet (7-8/5)!
Om du är förhindrad att göra prov på aktuella tider, går det bra att göra det vid nästkommande provtid, eftersom det alltid erbjuds “omtest” för tidigare steg vid varje deadline. Detta gäller även vid ett misslyckat prov – du har totalt tre testmöjligheter för varje steg (det bästa av tre räknas). Omtest för tidigare steg som kommer att vara öppna i nya versioner är därmed Step1_C och Step2_B.

Man får, du nog vet vid det här laget, ingen återkoppling av vilka svar på frågorna som är felaktiga eller rätt . Detta är en (av flera) säkerhetsfunktioner, som vi dock hoppas kan kompenseras av en förmånlig möjlighet att göra flera “omtest”, samt av det faktum att du får ha kurslitteratur/kursmaterial tillgängligt under provet.

För de av er som upplever eller ger signaler om att kursarbetet är ”tungt och svårt” … ; Jag kan inte tillräckligt ofta påminna om den online-baserade support som är tillgänglig varje vecka! Har du behov av ett special-bokat handledningspass, så hör av dig med en förfrågan!

Lycka till med ditt stegtest!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU