Mjukvaruutvecklingsprojekt i Grupp vid Linnéuniversitetet

I denna kurs får du arbeta i grupp och utveckla en applikation med en riktig kund. Vi strävar efter att erbjuda alla grupper kunder från näringslivet och du får praktisera dina kunskaper inom programmering, kundkontakt, analys och design, versionshantering, kravhantering, testning, agil-projektledning m.m. under så verkliga förhållanden som möjligt. Varje vecka har du ett handledningsmöte där din grupp presenterar veckans resultat, ev. problem och vägen framåt. Kursen avslutas med en gemensam redovisning.

Särskilda behörighetskrav

För att vara behörig och därmed för att få göra webbprojektet måste du ha genomgått 45 hp inom ämnesområdet datavetenskap med successiv fördjupning.

Är du osäker på hur många poäng du har tagit kan du kolla in Ladok på webb på Universitetets hemsida.

Fortfarande osäker? Kontakta Kursansvarig.

De senaste inläggen

Tider för handledning

Tider för handledning finns för respektive grupp på sidan för gruppindelning. Jag har satt en stående tid enl. era önskemål. Om jag inte hör något annat så hör vi via skype, eller uppe vid mitt kontor för campus.

Inspelad kursintro

Länk till dagens kursintro: https://connect.sunet.se/p4u1oxvcadx/

Kursintro och gruppindelning

Måndag 20/3 10:15-12:00 Ny228K/Connect så har vi kursintroduktion. Då presenteras kursen översiktligt, de moment som ingår samt grupp och projektindelning.

Denna kurshemsida stämmer i stora drag men detaljer kring indelning etc. är under bearbetning.

Väl mött!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU