U1 – The Nerd

Deadline: 3 oktober

Material

För att utföra uppgiften behövs en Arduino MKR IoT Bundle. Uppgiften ska utföras i grupp om två studenter, och varje grupp checkar ut och ansvarar för en uppsättning Arduino från kursansvarig.


Uppgiften

Ni ska konstruera och programmera projektet The Nerd som finns beskrivet på Arduinos projektsida.


Tips

Buzzern finns inte med i kopplingsschemat. Denna ska du koppla mellan pin 9 och ström (power).
Du måste ange ditt SSID och lösenord till ditt WiFi nätverk för att koden ska fungera:

const char* home_ssid = "MyRouter"; // your network SSID (name)
const char* password = "MyPassword"; // your network password

Enklast är att använda den webbaserade utvecklingsmiljön där alla paket redan är installerade. Om du installerar utvecklingsmiljön på din dator måste du först installera kortet MKR1000 och sedan WiFi paketet.


Teknisk Rapport

Ni ska skriva och lämna in en teknisk rapport omfattande 1-2 sidor med följande innehåll:

  • Beskrivning av uppgiften
  • Genomförande
  • Svårigheter och hur ni löst dem
  • Lärdomar från arbetet med projektet
  • Förslag på hur uppgiften kan vidareutvecklas


Exempel på hur en teknisk rapport kan se ut hittar ni här.


Videoklipp

Ni ska även spela in och lämna in ett kort videoklipp där ni förklarar och demonstrerar det ni konstruerat och programmerat.


Inlämning

Rapporten och videoklippet (eller länk till exempelvis Youtube där videoklippet finns) lämnas in på MyMoodle.


Betyg

För att bli Godkänd på uppgiften måste följande uppfyllas:

  • Projektet (det ni konstruerat och programmerat) ska fungera som det är tänkt.
  • Tekniska rapporten ska vara inlämnad och godkänd. Tänk på att språk och struktur ska hålla god kvalitét.
  • Videoklippet ska vara inlämnat och godkänt. För att godkännas ska syfte och funktion med projektet tydligt demonstreras.


Poäng

Projektuppgiften ingår som ett delmoment i provmomentet Ämneskunskaper omfattande 1 hp.
Tekniska rapporten och videoklippet ingår som delmoment i provmomentet Muntlig och Skriftlig Presentation omfattande 0,25 hp.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU