Projektledning – Föreläsning 1

Del 1 av denna finns nu utlagd till vänster. Del 2 kommer finnas tillgänglig senast imorgon tisdag 0800.

Morgan