Kursen Metoder för interaktionsdesign I (VT16) vid Linnéuniversitetet

Kursen Metoder för Interaktionsdesign, 1IK422, är en kurs som ingår i utbildningsprogrammet interaktionsdesigner, 180hp, vid Linnéuniversitetet. Kursen ges på campus samt distans och är en obligatorisk kurs för samtliga studenter som läser programmet. Under kursens gång vävs föreläsningar kring projektledning, prototyping och användbarhetsutvärdering ihop med praktiska uppgifter och seminarier med fokus på metoder som gagnas i yrkesrollen som interaktionsdesigner. Kursen består av följande fyra moment:

  1. Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring användbarhetsutvärdering. I detta moment ingår heuristiska utvärderingar, användartestning samt koppling mellan designprinciper och gränssnitt i det vardagliga arbetet
  2. Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring prototyping, från låg till hög precision. I detta moment lär sig studenten att gå från enkla skisser till mer detaljerade prototyper
  3. Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring projektledning i stora drag och SCRUM som specifik projektledningsmetodik. I momentet lär sig student vad projektledning är, hur man arbetar i team, för tidsplaner och dokumenterar resultat
  4. Projektuppgift: Kursen avslutas med en projektuppgift där ovanstående tre moment vävs in och sätts på prov. Projektuppgiften är riktad mot design av digitala gränssnitt och genomförs i mindre grupper

De senaste inläggen

Samarbetsverktyg

Hej!

Jag lovade någon grupp på distans idag att jag skulle dela med mig av mina samarbetsverktyg. Nu hinner ni kanske inte använda dessa i den här kursen, men se det som en hjälp för framtida studier.

Samarbetsverktyg

/Susanne

Bokning av projektredovisning

Nu kan ni boka tid för projektredovisning av era projekt till vänster.

Morgan

Tidigare års rapporter och prototyper

Nu finns en länk till föregående års rapporter och prototyper, vilket ni kan använda som inspiration och hjälp.

Morgan

Projektintroduktion

Nu finns inspelningen från denna utlagd till vänster.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU