Restexamination

Ytterligare en restexamination erbjuds nu i kursen och det är måndagen den 13e maj (före lunch).

För att anmäla dig till omexaminationen behöver du göra följande:

  1. Se till att du gjort en release på den/de uppgifter du vill examinera.
  2. Skicka ett e-post till 1dv022@lnu.se som innehåller:
    * Ditt användarnamn
    * Länk till den/de release du gjort
  3. Ev. tid då du har projekthandledning och därmed inte kan examineras.
Gör detta senast den 9e maj. Du kommer att bli informerad om den tid du blivit tilldelad via mail den 10e maj.