Dagens föreläsning, inställd

På grund av sjukdom måste jag ställa in dagens föreläsning. Istället hänvisar jag till höstens inspelning av densamma, den engelska versionen som är uppdaterad inför detta läsår.