välkommen till kursen Introduktion till Mjukvarukvalitet

Hej,

Varmt välkommen till kursen Introduktion till Mjukvarukvalitet!

(Om ni ej ämnar gå kursen HT18 eller saknar förkunskapskraven, kan ni bortse från detta brev.)

Kursen startar den Måndag 3 September kl 09.15-12.00 med en kursintroduktion följt av första föreläsningen.

Kursen består av en föreläsningsdel som kommer hållas av mig (Daniel Toll). Kursintroduktionen och mina föreläsningar sänds från klassrummet i Kalmar på YouTube Live Stream. Föreläsningarna kommer gå på Svenska men mestadelen av kursmaterialet kommer vara på Engelska.

Till föreläsningarna finns även kursboken “Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftmanship” av Robert C. Martin som tillsammans med föreläsningarna kommer examineras genom en tentamen i slutet av kursen. Trots sin ålder är det en bra bok, skaffa den, läs den och bli en bättre programmerare! ISBN 9780132350884

I kursen finns även 3 laborationer som kommer ske i språket PHP. Första laborationen består av flera mindre uppgifter som jag vill att ni skall börja med redan efter första föreläsningen och avsluta inom en vecka (deadline måndag 10/9, 09:15). Som syns i schemat så är handledningen ganska sparsamt tilldelad och det är meningen att ni skall kunna ställa frågor handledningen, därför rekommenderar jag er att arbeta med uppgifterna innan handledningen startar. Uppgiften blir tillgänglig vid kursstart. Ni kommer behöva arbeta med första laborationen redan under första veckan.

I kursen finns även två Workshops, det är heldagar (9.15-16, se schema). Två grupper; en för campus och en för distans. Ni kommer arbeta med uppgifter ni får tilldelade på workshoppen. Ni behöver fungerande dator, distansstudenter behöver naturligtvis fungerande headset, helst även kamera. Redovisning av arbetet sker löpande under workshop. Det är obligatorisk närvaro så se till att närvara på er tid (se schema).

Vi kommer använda en Slack-kanal för att diskutera kursen och uppgifter och där vill jag se alla frågor som inte är av personlig karaktär. T.ex. alla frågor på laborationerna bör postas i den öppna kanalen så att ni får möjlighet att hjälpa varandra. Gå in och presentera er där redan idag! Slack-kanalen fungerar även som kommunikations-fallback under föreläsningar, laborationer och workshops, så byter vi kommunikationskanal eller något strular så är det där jag postar. Distansworkshoppen kommer påbörjas i slack, jag postar uppgiften där till lämpligt medium.https://coursepress.slack.com/messages/1dv610/

Personliga frågor om registrering, sjukdom etc vill jag att ni mejlar in till mig. Intresserar din fråga många använd Slack; gäller endast dig och mig använd mejl. Jag vill inte ha frågor om hjälp på uppgifter ställs i Slack så att svaret kan hjälpa många, tro mig det är andra som har samma problem!

Bestående kursinformation (som schemaändringar, inställda föreläsningar eller ändringar i uppgifter) postas i nyhetsflödet på kurshemsidan (normalt även på slack). Material publiceras på kurshemsidan i takt med att det tas fram och behövs i kursen. Ser ni saker i kursmaterialet som är fel, oklart eller saknas så tar jag tacksamt emot feedback och ändringar! Just nu finns en del gammalt på kurshemsidan. Jag kommer uppdatera materialet på kurshemsidan till kursstart, framför allt tider och deadlines kommer ändras… https://coursepress.lnu.se/kurs/introduktiontillmjukvarukvalitet

Långt brev, här är vad du förväntas göra:

Presentera dig i Slack Köp kursboken Boka in två workshops med obligatorisk närvaro Kom till första föreläsningen

Jag ser fram emot att diskutera kodkvalitet och att programmera med er!

Mvh Daniel Toll

Computer Science, Linnaeus University Kalmar, Sweden