Saknar du ännu kursbok?

Om du inte fått tag på kursbok än, så kan du få hjälp att komma igång med inläsningen. Hör av dig snarast, så skickar jag de inledande kapitlen (1-6) av Java-boken i digitalt format! Visserligen från en äldre utgåva (2´nd edition), men innehållet i dessa grundläggande kapitel skiljer sig inte nämnvärt. Undersök gärna även Companion website (länken längst ner under Kursinnehåll). Detta är den webbplats som hör till just andra utgåvan av boken. Här finns sammanfattande PowerPoint-bilder från kursboken, samt Quizzes till varje kapitel (15 frågor/kap.) Om du bortser från att detta är av äldre datum, så kan du nog ha nytta även av detta material.

Påminner om möjligheten att på begäran få ett personligt handledningspass online i Slack, då du kan få hjälp med ditt programmeringsarbete av mig (Anne). (Se info på sidan “Kontakta oss”!) I detta kursforum kan du också ställa direkta frågor eller eller bara diskutera Java i allmänhet med mig eller andra kursdeltagare!

Längst ner i vänstermenyn hittar du en länk till “Virtuellt Klassrum”, som är den miljö där kursens teoretiska examinationer (“stegtest”) görs i provverktyget QuizMaster. Alla kursdeltagare, som fram till 13/6 registrerat sig på denna kurs har fått den speciella behörighet som krävs för åtkomst till rummet. Förutsatt att IT-avdelningen idag har öppnat den port som krävs för åtkomsten, så ska du nu kunna logga in i klassrummet och registrera dig som användare i QuizMaster. Gör då gärna det “provtest” som finns upplagt, för att bekanta dig med testmiljön inför det första ordinarie stegtestet som infaller den 17-18 juni. Läs först kursens Examinationsanvisningar om vad som gäller för Stegtest, framförallt i instruktionsmanualen Så gör du QuizMaster-test!

Förtydligande:
Så här vid de första(?) besöken på kurswebben, känns kanske all information överväldigande … För dig som söker mer kortfattad info om kursens upplägg och “vad som ska göras” vill jag därför tipsa om att en sådan kortare sammanfattning av kursen finns i vänstermenyns “Om kursen” (tredje länken uppifrån). Hoppas denna ger en tillfredsställande (komprimerad) version av kursupplägget, innan du börjar detaljstudera steg 1 och övriga sidor på kurswebben. OBS – Viktigast av allt – hör snarast av dig till kursens Epost 1dv432@lnu.se om något är oklart!