Kursstart måndag 12 juni 2017

Hej och välkommen till denna kurswebbplats och dess nyhetsblogg!

Någon månad före kursstart får du som antagits till denna kurs ett välkomstbrev (se även högermenyns länk till detta brev). Som du kan se där, behöver några viktiga saker göras innan du kan påbörja kursen. Om du är ny på Linnéuniversitetet så har du framförallt tagit det viktigaste steget och hämtat ut ditt studentkonto – följ bara instruktionerna på länken ovan! Nästa steg är att registrera dig på kursen, vilket är förutsättningen för att få full åtkomst till funktioner och material på denna sida. (Funktionen för självregistrering är öppen en vecka före samt under kursstartveckan!)

Denna Java-kurs har ett upplägg som innebär att innehållet bearbetas stegvis, enligt den modell som beskrivs på sidan Om kursen. I vänstermenyns Kursplan ses de förväntade studieresultat, som i mer detaljerad form beskrivs i inledningen till varje Steg 1-4. Examination av respektive kurssteg sker genom teoretiska stegtest vid varje slutpunkt samt ett avslutande översiktsprov enligt kursens Studieplan. Kursens praktiska tillämpningar examineras genom redovisning av laborationsuppgifter vid samma tidpunkter. Läs mer om krav och bedömningskriterier som gäller för dina examinationsuppgifter på sidorna Laborationsanvisningar samt Om examination!

Introduktionsbrevets första kursinformation bör du nu komplettera med en rundtur här på kurswebbplatsen. Börja gärna med att besöka kursens Diskussionsgrupp i Slack (se vänstermenyn) så kan du passa på att ställa frågor om du undrar över något! Där kan du ställa in om du vill få push-notifikationer i mobilen när nyhetsinlägg postas i kursbloggen eller inlägg görs i gruppen. På vänstermenyns Kontakt-sida kan du läsa hur du enkelt skapar ditt Slack-konto, eller på vilka andra sätt du kommunicerar med oss och får den support du behöver under kursen. På övriga menyval hittar du annan viktig kursinformation eller förberedelser som du behöver göra inför kursstart:

  • Kurslitteratur – innan du fått hem din lärobok så finns vissa i kurswebbens Länkgalleri visst referensmaterial att tillgå.
    Edit: I aktuell kursplan är rekommenderad kursbok den 5:e utgåvan av “Absolute Java”. Den har dock visat sig vara slut på vissa förlag (och mycket dyr på vissa andra), varför jag som alternativ rekommenderar den relativt nyutkomna Absolute Java, Global edition” (upplaga 6) av Walter Savitch, med ISBN: 9781292109220. (Denna finns även tillgänglig som nedladdningsbar e-bok för ca halva priset …)
    Kring “Absolute”-böckernas grundmaterial (= bokens första hälft) brukar ofta inga större förändringar tillkomma, så för dig som eventuellt redan har någon annan utgåva, går det bra att använda den.

  • Rekommenderad programvara- om du inte redan har en utvecklingsmiljö är det viktigt att du installerar en sådan inför kursstart. Se info i vänstermenyns Programvaror!
  • Studieplan – med steg-beskrivningar och viktiga tider för examination/deadlines, hjälper dig att planera kursarbetet. (17-05-22: Studieplanen uppdaterad för ST17!)

Detaljerat kursinnehåll kommer du så småningom att bekanta dig med under respektive kurssteg i vänstermenyn. Avslutningsvis vill jag förvarna om att innehållet på denna kurswebb kommer att successivt uppdateras fram till någon vecka innan kursstart, då du kan räkna med att materialet är up-to-date. Tips! Lägg in ett bokmärke (eller motsvarande) till kurshemsidan nu direkt, så blir det enklare att återvända hit.

Välkommen åter till kursstart! /Anne