Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV432

Inledande programmering med Java

I denna grundläggande kurs lär du dig att skapa objektorienterade datorprogram med programspråket Java. Kursen består av teorimoment (3,5p) och praktiska tillämpningar (4p). Allt kursmaterial utom kurslitteraturen hämtas på denna webbplats – logga in med ditt studentkonto för att få tillgång till kursdokumenten. (Bara registrerade kursdeltagare har tillgång till diskussionsgrupp eller gruppindelningar - anonyma besökare har begränsad åtkomst till webbmaterialet.)

De senaste inläggen

Glad midsommar – och glöm inte bort …

mail_write
… stegtest 2, som du kan göra under kommande söndag 25/6 – måndag 26/6! Då kan också du som ev. missat första stegtestet göra provet i en ny version. Denna möjlighet gäller för alla som önskar göra om sitt test av någon anledning, eftersom det (fram till kursslut) alltid finns “omprov” att göra från tidigare steg. (Det bästa resultatet av tre möjliga räknas.)
Tyvärr har jag av flera anledningar blivit försenad med labbrättningen, vilket betyder att några studenter ännu inte fått sitt labbsvar för steg 1. Jag ursäktar dröjsmålet men lovar att göra mitt bästa att hinna med detta efter midsommarfirandet. Tills dess säger jag på återhörande och önskar er alla en riktigt härlig midsommar! :)

Bra jobbat med steg 1 … rättning pågår!

Till er som redovisat labbar till helgens deadline, vill jag säga att jag gör mitt bästa att hinna med rättningsarbetet (för steg 1) innan midsommarhelgen. Jag vill gärna ge er alla en meningsfull återkoppling, men då kursen f.n. har 66 registrerade deltagare, är detta en liten utmaning … ;) Givetvis är det mycket roligt att flera av er har varit ambitiösa nog att lösa ALLA labbar på steget, men för att ha en rimlig möjlighet att hinna med rättningsarbetet, måste jag med nödvändighet begränsa min kontroll till enbart det antal uppgifter som krävs för att få “godkänt” (i detta steg = 8 “labbpoäng”). Jag ber er alla om överseende med detta, alternativt för att labbsvaren ev. kan tänkas dröja!

Ni som examinerat steg 1 har lagt ner ett gott arbete, stegtestet (som gjorts av 41 personer) visar en godkännandegrad på 100 %, vilket är berömvärt! :) För dig som av någon anledning inte gjort testet än, finns möjlighet till “omtest” vid nästa examinationspunkt (25-26/6).

En viktig info angående de “läsanvisningar” som finns i anslutning till kursstegen! P.g.a. visst trubbel med kurslitteraturen, så stämmer inte alla kursens läsanvisningar med den föreslagna version 6 av Absolute Java-boken. Jag ännu bara hunnit att uppdatera dessa t.o.m. steg 2. För dig som ev. går fortare fram, hoppas jag att det ändå ska gå bra att hitta korrekta sidor, med ledning av rubriksättning och övrig beskrivning i anvisningarna!

Jag önskar nu lycka till med fortsatt arbete på steg 2! Funderar du över något särskilt angående labbarna – kom gärna till virtuella arbetsrummet under veckans två handledningspass online!

Inför första examinationen!

Inför kursens första deadline, då du redovisar dina praktiska tillämpningar för  steg 1, samt gör det första stegtestet den 18-19/6, bör du nu kontrollera funktion och åtkomst till provverktyget enligt de instruktioner som finns här på sidan. OBS – läs ALL viktig info under menyavsnittet Examination, men framförallt sidan Stegtest – anvisningar, för att försäkra dig om hur du undviker problem med inloggning eller “kraschade tester”!

För att göra kursens teori-prov i QuizMaster, behöver du använda det virtuella klassrummet. Du som gör provet från en Mac, kan då använda den “fjärr”-klient vi tipsat om på sidan Programvaror. Provet är tillgängligt under 1,5 dygn mellan söndag 12:00 och måndag 24:00. Du väljer att göra provet någon gång under detta intervall, som är satt med tanke på de många som ev. arbetar dagtid eller har barn, med förhoppning att alla ska hitta en passande tidpunkt. När du påbörjat provet är det öppet under 30 minuter och du får varningsmeddelande 5 minuter innan det stängs.

OBS – Riskera inte att avregistreras från kursen p.g.a. missad deadline!  Viktigt att påminna om är det obligatoriska “upprop” som görs i samband med kursens första examination, då universitetet vill ha bekräftelse på att du faktiskt deltar i kursen. Den som inte varit aktiv i kursarbetet = utfört någon examination (stegtest/laborationer) eller meddelat oss annat till denna första “deadline”, blir inte aktuell för fortsatt registrering. Om du anser dig ha giltiga skäl för uppskov ska du därför  mejla kursledningen innan stegets deadline, för att förhindra automatisk avregistrering!

Några SUPPORT-tips!
Om du inte upptäckt det än, så vill jag uppmärksamma dig på att det i högermenyn till Laborationer Steg 1 (samt övriga steg) finns ett antal Hur gör jag-tutorials, för vanliga frågor i början av kursen. (För dig som redan har programmeringsvana: Se gärna användbara verktygstips i anslutning till laborationssteg 3 och 4). Observera särskilt den instruktion, som anvisar hur du ska redovisa dina labbar till kursens Epostkonto: 1dv432@lnu.se  Viktigt – detta konto ska du använda för all kommunikation med kursledningen, nu när du är registrerad kursdeltagare (men det går bra att använda valfri egen epost när du skickar in dina labbar).

Lycka till med första examinationspunkten för steg 1!
Anne

Saknar du ännu kursbok?

Om du inte fått tag på kursbok än, så kan du få hjälp att komma igång med inläsningen. Hör av dig snarast, så skickar jag de inledande kapitlen (1-6) av Java-boken i digitalt format! Visserligen från en äldre utgåva (2´nd edition), men innehållet i dessa grundläggande kapitel skiljer sig inte nämnvärt. Undersök gärna även Companion website (länken längst ner under Kursinnehåll). Detta är den webbplats som hör till just andra utgåvan av boken. Här finns sammanfattande PowerPoint-bilder från kursboken, samt Quizzes till varje kapitel (15 frågor/kap.) Om du bortser från att detta är av äldre datum, så kan du nog ha nytta även av detta material.

Påminner om veckans andra handledningspass online (torsdag 15.00-17.00) då du kan få hjälp med ditt programmeringsarbete eller bara diskutera Java i allmänhet med mig eller andra kursdeltagare! För dig som inte kan utnyttja denna tid tillämpas handledning “på begäran”, dvs. du kan då boka ett enskilt online-pass enligt informationen på sidan “Kontakta oss”.

Länken till “virtuella” handledningsrummet i Adobe Connect ska inte förväxlas med “Virtuellt Klassrum”, som är den miljö där kursens teoretiska examinationer (“stegtest”) görs i provverktyget QuizMaster. Alla kursdeltagare, som fram till 13/6 registrerat sig på denna kurs har fått den speciella behörighet som krävs för åtkomst till rummet. Därmed är det fritt fram att logga in i klassrummet och registrera dig som användare i QuizMaster. Gör då gärna det “provtest” som finns upplagt, för att bekanta dig med testmiljön inför det första ordinarie stegtestet som infaller den 18-19 juni. Läs först kursens Examinationsanvisningar om vad som gäller för Stegtest, framförallt i instruktionsmanualen Så gör du QuizMaster-test!

Förtydligande:
Så här vid de första(?) besöken på kurswebben, känns kanske all information överväldigande … För dig som söker mer kortfattad info om kursens upplägg och “vad som ska göras” vill jag därför tipsa om att en sådan kortare sammanfattning av kursen finns i vänstermenyns “Om kursen” (tredje länken uppifrån). Hoppas denna ger en tillfredsställande (komprimerad) version av kursupplägget, innan du börjar detaljstudera steg 1 och övriga sidor på kurswebben. OBS – Viktigast av allt – hör snarast av dig till kursens Epost 1dv432@lnu.se om något är oklart!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU