Slutleverans

Nedan beskrivs hur slutleveransen går till och vad som skall finnas med.

Slutleveransen sker genom att alla delar i projektet finns tillgängliga i ditt github respositorium och dess tillhörande Wiki. Allt skall vara versionshanterat och man skall kunna följa hur varje dokument har växt fram och arbetats på.

Följande delar skall ingå i leveransen (Sammanställt på wikins startsida):

 • Vision
 • Kravspecifikation/Product Backlog
 • Iterationsplaner/Sprint Backlogs med tidsrapporter
 • Testdokumentation: Testspecification/Testfall och testrapporter
 • Källkod och annan implementation
 • Länk till körbar version av systemet med dokumentation så att vi enkelt kan få igång och testa. T.ex. en url till ert webbhotel/vps och användarnamn/lösenord för eventuella roller i systemet.
 • Demonstrationsfilm: Du ska skapa en skärminspelning där du demonstrerar samtliga funktioner som din applikation erbjuder användaren. Inspelningen ska fungera som en instruktionsfilm för en tänkt användare som förklarar och demonstrerar applikationens funktionalitet. Inspelningen kommer att användas för att bedöma applikationens funktion och utformning. Vi rekommenderar:

 • Open Broadcaster Software (Windows, Linux, Mac)
 • Screenmailer (Windows, Mac)
 • Sreen-o-matic (Windows, Mac)

Filmen ska sedan laddas upp på Youtube. Du ska även ha en speakerröst på filmen som förklarar vad du gör, dock ska det inte vara någon värdering av funktionaliteten. Filmen ska inte vara längre än 5 min, så se till att vara noggrann när ni visar applikationen.

 • Post Mortem – Projektrapport (skriven i Wikin)
 • Eventuella extrauppgifter för uteblivet deltagande på handledarmöten.

När du är klar så fyller du i följande formulär: Formulär för Slutleverans

Deadline

Deadline för att skicka in inför ordinarie examination i Juni är 14/9 klockan 08:00 2018.

Datum för att lämna in restexamination är den 3/8 2018

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU