Handledning v19->

Nu är det normalt schema för mina grupper som gäller dvs:

V19 fokuserar vi på test

C1: Onsdag 9-10
C2: Måndag 15-16
C3: Måndag 16-17
D3: Tisdag 15:30-16:30
D4: Måndag 09-10