Handledning v18

På Onsdag kommer jag att finnas tillgänglig i på distans via slack 8:30-9:30 och på campus i Ny230 9:30-10:30. Behövs ytterligare tider kan jag fylla på senare i veckan. Jag räknar dock med ett ganska svalt intresse :)