Handledning v16 TO

Här kommer ett schema för nästa vecka (v16) för mina grupper. Jag antar Johans grupper har info ang. handledningen.

Denna vecka blir lite speciell då kommer ni att få visa era applikationer och den funktionalitet ni implementerat. Passa på att få feedback och nya idéer från era grupp kamrater, dvs ni får gärna ställa frågor till “publiken”.

Detta är det schema jag tänker försöka hålla under kursen (med undantag för C1 som kommer ligga vid 09:00 i vanliga fall).

C1: Onsdag (18/4) 9:30-10:30
C2: Måndag (16/4) 15-16
C3: Måndag (16/4) 16-17
D3: Tisdag (17/4) 15:30-16:30
D4: Måndag (16/4) 09-10