Handledning V14

Under nästa vecka börjar handledningen. Denna vecka är dock lite speciell p.g.a. påskdagen och att jag själv har en deadline på ett papper på tisdagen. Jag får med andra ord en vilsam påsk :D Detta minskar antalet tillgängliga tider och dagar så det blir lite specialschema denna vecka. Jag vet också att Johan har svårt under vecka 15. Vecka 18 kommer vi förmodligen att ställa in handledningen då det är 2 lediga dagar den veckan, alternativt erbjuda en frivillig handledning.

Har man absolut inte möjlighet att vara med på sitt möte, försök i första hand att byta med någon annan. Det är inte superviktigt att man går på “sin” grupps möte (även om det är en fördel). Dock funkar det inte tidsmässigt att alla klumpar ihop sig på en tid så du måste hitta någon att byta med. Meddela detta på själva handledningstillfället.

Om många i en grupp inte kan så försök att hitta ett byte med en helt annan grupp. Meddela detta till ansvarig handledare också.

I korthet ska du kunna svara på vad du gjort, vad du planerar att göra och vilka problem du har. Vi ska försöka att vara så tidseffektiva som möjligt på handledningen.

Följande tider gäller v14 (vi får lösa ett mer permantent schema framöver).

C1: 4/4 13:30-14:30 ny230 (TO)
C2: 4/4 14:30-15:30 ny230 (TO)
C3: 4/4 15:30-16:30 ny230 (TO)
D1: 4/4 11:00-12:00, slack (JH)
D2_1: 4/4 13:00-14:00, slack (JH)
D2_2: 5/4 09:00-10:00, slack (JH)
D3: 5/4 09:00-10:00, slack (TO)
D4: 5/4 13:30-14:30, slack (TO)
D5: 5/4 11:00-12:00, slack (JH)
D6: 5/4 13:00-14:00, slack (JH)