Kursstart

Välkommen på kursstart Måndag 19/3 11:15, Ny228. Intron kommer även att streamas via youtube.

Denna kurs är en projektkurs där du själv bestämmer vad du ska arbeta med, ett unikt tillfälle att fördjupa dig i något du tycker är intressant och producera en färdig produkt. Som stöd kommer du att arbeta i en mindre grupp och ha regelbundna handledningsmöten. Huvudpunkter i kursen är planering och prioritering, testning samt givetvis programmering. Dagarna kommer gå oehört fort och du kommer att behöva arbeta effektivt med de viktigaste delarna hela tiden.

För att du ska få en så bra start som möjligt så kan du redan nu börja fundera på vad du vill göra och hur du tänkt dig att göra detta – dvs börja skriva din Vision. Kolla delarna här på kurshemsidan kring visionen och börja redan nu med detta.

Väl mött!