Omexaminationer den 3 januari 2018

Sista chansen!

Den 3 januari 2018 har du möjlighet till förnyad examination (omexamination) av de examinationsuppgifter du inte är godkänd på.

Anmälningstiden har gått ut!

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl, senast 8:00 torsdagen den 21 december 2017, till 1dv021@lnu.se med användarnamn samt vilken eller vilka uppgifter du vill ha en förnyad examination i. Du kommer att under den 3 januari tilldelas en examinationstid. Vid examination av flera uppgifter kommer du tilldelas en tid för varje examination.

OBS! Efter den 3 januari 2018 kommer förnyad examination att erbjudas först i samband med nästa kurstillfälle, d.v.s. HT2018.