Grundkurs i programmering med Javascript

Kursen Grundläggande programmering (1DV021) är en programkurs för studenter vid programmen Utveckling och drift av mjukvarusystem och Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet i Kalmar och genomförs på campus såväl som distans. Kursen behandlar grunderna i programmering där applikationer skrivs i Javascript tillsammans med plattformen Node.js.

På denna webbplats hittar du all information kring kursen. Är du kursdeltagare bör du logga in för att få tillgång till gruppindelningar, etc., när dessa tjänster finns att tillgå i samband med kursstart.

Är du här som besökare kan du följa med i kursen genom att följa materialet på denna webbplats. Föreläsningar publiceras i takt med att de genomförs på campus i Kalmar.

De senaste inläggen

Omexaminationer den 3 januari 2018

Sista chansen!

Den 3 januari 2018 har du möjlighet till förnyad examination (omexamination) av de examinationsuppgifter du inte är godkänd på.

Anmälningstiden har gått ut!

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl, senast 8:00 torsdagen den 21 december 2017, till 1dv021@lnu.se med användarnamn samt vilken eller vilka uppgifter du vill ha en förnyad examination i. Du kommer att under den 3 januari tilldelas en examinationstid. Vid examination av flera uppgifter kommer du tilldelas en tid för varje examination.

OBS! Efter den 3 januari 2018 kommer förnyad examination att erbjudas först i samband med nästa kurstillfälle, d.v.s. HT2018.

Omexamination av examination 2 torsdagen den 30 november 2017

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl, senast 8:00 onsdagen den 29 november 2017, till 1dv021@lnu.se med ditt användarnamn och att du vill genomföra examination av examinationsuppgift 2. Du kommer att tilldelas en tid till torsdagen den 30 november.

OBS! För att tilldelas en tid krävs att du skapat en “release” av ditt repo för examinationsuppgift 2.

Omexamination av examination 1 torsdagen den 9 november 2017

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl, senast 8:00 onsdagen den 8 november 2017, till 1dv021@lnu.se med ditt användarnamn och att du vill genomföra examination av examinationsuppgift 1. Du kommer att tilldelas en tid till torsdagen den 9 november.

OBS! För att tilldelas en tid krävs att din applikationen testar grönt och att du skapat en “release”.

Examinationsuppgift 2

I slutet av november kommer du att kunna anmäla dig till omexamination av examinationsuppgift 2.

Mitt i natten och slut på tider?

Om examinationstiderna är slut så skicka ett mejl till kursledningen, 1dv021@lnu.se där du meddelar att du önskar en examinationstid. Kursledningen löser därefter ditt problem under kontorstid…

(Under torsdagen sker en avstämning där bokningar kommer att tas bort om de är knutna till ett repo som saknar en “release”.)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU