Introduktionsföreläsning

Introduktionsföreläsningen finns inspelad här. Slides finns här.