Introduktionsföreläsning

Introduktionsföreläsningen finns inspelad här.