Titel på Examensarbete

Vi har ett nytt ladok på ingång. Jag misstänker att detta inte gäller för tillfället, men det är kanske ändå bra att ha i åtanke.

“Ett nytt Ladok innebär att det blir ännu viktigare att titlar på självständiga arbeten rapporteras in rätt i Ladok. Eftersom titeln ofta hämtas direkt ur DIVA vid inrapportering i Ladok, så är det viktigt att titeln är rättstavad och i rätt format. I det nya systemet kommer det också vara en maxgräns på 120 tecken både för den svenska och den engelska benämningen av titeln. Kommer titeln vara länge än så, så kommer endast 120 tecken kunna rapporteras in i systemet. När titeln sedan läggs in i examensbeviset, så kan den inte ändras, och därav är det exakt vad som rapporteras in, som kommer med på examensbeviset och andra intyg.

Har studenten en titel med fler än 120 tecken i sitt självständiga arbete, så får de själva välja om de vill förkorta den, eller ha en halv titel med i beviset. Men det är då självklart viktigt att de vet konsekvensen av att titeln är för lång.”