Reviderat presentationsschema

Jag har nu reviderat presentationsschemat och flyttat fram starten för presentationerna under onsdagen för att underlätta för de handledare som reser från Växjö. Ni finner det nya schemat på kurshemsidan under “Slutseminarium”.

Morgan