Kursen Examensarbete inom informatik, interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet

Kursen Examensarbete inom informatik, interaktionsdesign, är sista kursen som ges inom utbildningsprogrammet interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Kursen går under utbildningens sista elva veckor och genomförs på helfart. Under dessa elva veckor genomför studenten enskild eller i grupp sitt examensarbete i samråd med sin tilldelade handledare. Målet med kursen är att studenten skall kunna:

 • Formulera relevanta forskningsfrågor utifrån praktiska problem
 • Visa på att hon/han kan genomföra god litteratursökning utifrån aktuell forskning och operationalisera denna i sitt arbete
 • Genomföra och ha god förståelse för empiriska studier
 • Presentera sitt arbete i en skriftlig rapport samt muntligen framställa detta
 • Genomföra en kritisk bedömning av sitt eget och andras arbeten utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Vanliga aktiviteter under kursens gång är:

 • Framtagande av forskningsområde samt tillhörande forskningsproblem
 • Litteratursökning och bearbetning av denna
 • Datainsamling, analys och utvärdering
 • Rapportskrivning
 • Muntlig presentation och redogörelse
 • Muntlig opponering

De senaste inläggen

Reviderat presentationsschema

Jag har nu reviderat presentationsschemat och flyttat fram starten för presentationerna under onsdagen för att underlätta för de handledare som reser från Växjö. Ni finner det nya schemat på kurshemsidan under “Slutseminarium”.

Morgan

Presentationsschema samt tillgång till uppsatser

Presentationsschemat inför nästa vecka kommer att publiceras under eftermiddagen. I samband med att jag får in rapporter från er studenter så kommer jag även att publicera dessa under “slutseminarium” till vänster.

Morgan

Uppsatstävling Nytt&Nyttigt

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För åttonde året belönar vi studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier. 3 juli är de deadline och vi undrar om det finns några spännande uppsatser från ditt lärosäte?

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2016-2017, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges). Anmälan och uppsats ska vara insända senast 3 juli 2017.

Mer info finns på uppsatstävlingens webbplats: www.innovationsuppsats.se

For information in English, please visit: http://www.innovationsuppsats.se/english.asp

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor!

Vänliga hälsningar,
Helene Thorgrimsson
Projektledare ESBRI
innovationsuppsats@esbri.se
08-458 78 02

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU