Kursen Examensarbete inom informatik, interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet

Kursen Examensarbete inom informatik, interaktionsdesign, är sista kursen som ges inom utbildningsprogrammet interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Kursen går under utbildningens sista elva veckor och genomförs på helfart. Under dessa elva veckor genomför studenten enskild eller i grupp sitt examensarbete i samråd med sin tilldelade handledare. Målet med kursen är att studenten skall kunna:

 • Formulera relevanta forskningsfrågor utifrån praktiska problem
 • Visa på att hon/han kan genomföra god litteratursökning utifrån aktuell forskning och operationalisera denna i sitt arbete
 • Genomföra och ha god förståelse för empiriska studier
 • Presentera sitt arbete i en skriftlig rapport samt muntligen framställa detta
 • Genomföra en kritisk bedömning av sitt eget och andras arbeten utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Vanliga aktiviteter under kursens gång är:

 • Framtagande av forskningsområde samt tillhörande forskningsproblem
 • Litteratursökning och bearbetning av denna
 • Datainsamling, analys och utvärdering
 • Rapportskrivning
 • Muntlig presentation och redogörelse
 • Muntlig opponering

De senaste inläggen

Inför nästa veckas seminarium

Tidsboxar för nästa veckas seminarium kring teori- och metod finns nu utlagt till vänster. Här ser ni även vilken tid just ni/du skall vara med.

Morgan

Sök- och skrivhjälp

Följande har jag fått från universitetsbiblioteket som kan vara till hjälp för er.

I vecka 16 startar UB en drop in-verksamhet för sök- och skrivhjälp, onsdag 13–15 i Kalmar och torsdag 12–14 i Växjö. Den kommer att återkomma varje vecka till och med vecka 20. I Drop in Sök- och skrivhjälp kan studenter få hjälp och svar på frågor om sådant som studieteknik, sökning av vetenskapliga källor och utformning av text. Tipsa gärna dina studenter om den här möjligheten att få hjälp i arbetet med paper och uppsatser. Hjälpen ges även på engelska.

Man behöver alltså inte boka tid, utan om det finns frågor finns bibliotekarier och texthandledare på plats för att hjälpa till!

För frågor, kontakta Johanna Palm, https://lnu.se/personal/johanna.palm/.

Morgan

Forskningsplaner

Nu finns dessa publicerade till vänster.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU