Kursen Design och konceptvisualisering vid Linnéuniversitetet

Kursen Design och konceptvisaulisering, 1IK418, är en kurs som ingår i utbildningsprogrammet Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Kursen ges både på campus och distans under första året och är obligatorisk för samtliga studenter vid programmet. Under kursens gång vävs föreläsningar med praktiska uppgifter och diskussionsseminarier och avslutas med en fördjupning i form av en hemtentamen/individuell projektuppgift där den kunskap som erhållits under kursens gång sätts på prov. Kursen består av följande byggstenar:

  • Föreläsningar med tillhörande laborationer och övningar kring kommunikation mellan människor och teknik, utanför och på skärm
  • Föreläsningar med tillhörande laborationer kring bearbetning och kommunikation genom grafisk framställan
  • Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring arbete med workshop och participatory design
  • Hemtentamen/individuellt projektarbete där samtliga ovanstående tre delar vävs samman med fokus på att redogöra för och skapa grafiska gränssnitt utifrån hur vi som människor tar in och tolkar information

De senaste inläggen

Omtentamen

Nu finns omtentamen publicerad till vänster.

Morgan

Missade seminarier/workshops

Om ni missade någon av de obligatoriska delarna i Participatory Design finns nu instruktioner i menyn till vänster. /Susanne

Hemtentamen

Nu finns hemtentamen publicerad till vänster. Denna kommer att kompletteras med en inspelade introduktion efter att denna genomförts idag, måndag.

Morgan

Future workshops

Stort tack till alla deltagare under dagens workshops! Jätteintressanta och viktiga saker som togs upp. Jag har lagt ut materialet från sessionerna i menyn till vänster. Trevlig helg! /Susanne

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU