Vetenskapligt skrivande

Uppsatsens upplägg

Börja med att titta på UB:s film om akademiskt skrivande: https://play.lnu.se/media/t/1_5fp5n3x4/41678611

Vi kommer att använda Google Drive för att diskutera kring uppsatsen i kursen. Detta gör det enklare för er i de steg då ni ska kollaborera kring era texter, dels med handledare men även mot andra studenter.

Förslag på upplägg av uppsatsen:

 • Abstrakt (Skrivs i slutet av arbetet)
 • Inledning
 • Bakgrund
  - Syfte
  - Frågeställning(ar)
  - Tidigare forskning
 • Metod
  - Metoddiskussion
 • Resultat
 • Diskussion
  - Fortsatt arbete

Formatering

Använd dig av samma formatering som du hittar i följande mall.

Mall, Examensarbete.

Det går bra att kopiera in texten i t.e.x word i slutet av arbetet för att då får rätt formatering.

Referenssystem

Det referenssystem som ska användas i examensarbetet kallas IEEE. Nedan följer två olika guider hur systemet ska tillämpas:

Studieverkstaden

Studieverkstaden hjälper dig att strukturera din akademiska text. Sök gärna hjälp med din uppsats här. Studieverkstadens webbplats är också en utmärkt resurs för att hitta information kring t.ex. referenslitteratur.

Studieverkstadens föreläsning om “Den akademiska uppsatsen” 2013-04-04.

Läs mer:

Studieverkstaden vid UB

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU