Opponering 3 – “Resultat”

För  allmän information kring opponeringen se Opponering 1 – Inledning

Instruktioner för opponeringen

En opposition skall präglas av en konstruktiv grundattityd som bl.a. visar sig i en saklig och inte personlig inriktad granskning, respekt för varandra och en lärande inställning. Det är också viktigt med konstruktivt tänkande och agerande. Det innebär bl.a. att ifrågasätta gjorda val och dragna slutsatser (kritiskt tänkande), att finna nya infallsvinklar på det behandlade problemet (kreativt tänkande) samt att se styrkan och möjligheterna i det framlagda arbetet (positivt tänkande). Konstruktivt tänkande kan således sägas bestå av de tre delarna kritiskt, kreativt och positivt tänkande.

Fundera särskilt på nedanstående men låt inte punkterna begränsa dig.

  • Är språkbruket bra?
  • Finns det en röd tråd genom inledningskapitlet fram till resultat, slutsats och diskussion?
  • Finns det påståenden som inte har referenser?
  • Stämmer referenserna?
  • Är resultatet fritt från personliga tolkningar och redovisas på ett objektivt sätt?
  • Knyts rapporten ihop på ett bra sätt i och med diskussion och slutsats?

Vi kommer dock att göra en justering till denna sista opponering. Du kommer enbart att opponera på en annan gruppmedlem och en annan gruppmedlem kommer att opponera på ditt arbete. Ni gör detta enligt:

  • Opponera på det arbete vars ägare står under er i grupplistan.
  • Om du står sist i listan opponerar du på det första arbetet.

Tanken här är att ni nu i slutet får möjlighet att opponera på hela arbetet lite djupare. Börja från början och arbeta igenom hela arbetet.

I denna opponering så vill vi att ni skriver ner era tankar och förslag i ett textdokument och mailar detta till den ni opponerar på samt till 1dv50e@lnu.se. (eventuella små redaktionella saker som stavfel, särskrivningar etc. kan ni fortfarande kommentera direkt i Overleaf)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU