Genomförande

Förarbete (februari-mars)

Hitta uppdrag

Det är du som student som själv är ansvarig för att hitta uppslag till det teoretiska, självständiga arbetet. Till din hjälp har du resurser i form av olika examensarbetespooler och inkomna arbetsförslag. Börja gärna att titta runt vad som erbjuds för att bilda dig en uppfattning om vad man kan tänkas göra. Det finns också möjlighet att göra verklighet av en idé som du gått och grubblat på under utbildningens gång. Karma kan också vara ett mycket bra tillfälle att träffa lokala uppdragsgivare för dig som läser på Campus. Tänk på att många universitet och högskolor runt om i landet arrangerar liknande evenemang så du som läser på distans kan titta vad ditt närmsta lärosäte har att erbjuda.

Genomförande (mars-maj)

Tidschema för självständigt arbete 2018
Kursintroduktion  Inspelning
v13 Workshop 1 Del 1 – “Frågeställning”
v14-15 Workshop 1 Del 2 – “Frågeställning” Campus 180410
Distans 180404, 15-17
v16 WS2 – Metod o Disposition Campus 180418, onsdag, 14-15.30 grp 1, 15.30-17 grp 2
Distans 180418, 15-16 grp 3 o 16-17 grp 4
v17 Handledning Campus 180425, onsdag, 14-15.30 grp 1, 15.30-17 grp 2
Distans 180425 onsdag 15-16 grp 3, onsdag 16-17 grp 4
v18 Handledning Campus 180502, onsdag, 14-15.30 grp 1, 15.30-17 grp 2
Distans 180502, onsdag 15-16 grp 3, onsdag 16-17 grp 4
v19 Handledning Campus 180508, tisdag, 14-15.30 grp 1, 15.30-17 grp 2
Distans 180509, onsdag 15-16 grp 3, onsdag 16-17 grp 4
v20 WS3 – Avslut Campus 180516, onsdag, 14-15.30 grp 1, 15.30-17 grp 2
Distans 180516, onsdag 15-16 grp 3, onsdag 16-17 grp 4
v21 Handledning Campus 180523, onsdag, 14-15.30 grp 1, 15.30-17 grp 2
Distans 180523, onsdag 15-16 grp 3, onsdag 16-17 grp 4
V21 Inlämning för examination 180525
V21 Inlämning av inspelad presentation 180525
V22 Oppositionsrapprter inskickade 180531

Efterarbete (juni)

Information kommer.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU