Gruppindelningen omgjord

Hej,
På grund av avregistrering har vi gjort om i grupperna, vi vet att detta inte är optimalt men vi tror att det blir bättre så här än att ha en grupp med bara två medlemmar. Ni hittar den nya gruppindelningen här: https://coursepress.lnu.se/kurs/continuous-delivery/report-and-project-introduction/ Detta medför att ni måste skicka ut era rapporter till de nya gruppmedlemmarna så snart som möjligt. Om det är några oklarheter så är det bara att höra av sig.