Merge Lectures

Morgondagens föreläsning, Continuous Delivery, kommer att slås samman med nästa veckas föreläsning, Deployment Strategies.
Den föreläsning kommer att hållas den 28:e november kl. 13.15, således blir det ingen föreläsning i morgon.