Kursen Använda komponenter och APIer (HT12) vid Linnéuniversitetet

De senaste inläggen

Förbättrad json kod

Hittade ett problem med exempelkoden för att posta json sträng till servern från Android. Encodingen var fel i den och gjorde att det inte skickades på rätt sätt som UTF-8 vilket medförde att man inte kunde använda åäö eller andra specialtecken i namngivningen för positioneringstjänsten.

Kod som fungerar är:

DefaultHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
HttpPost httppost = new HttpPost(URL);

StringEntity se = new StringEntity(jsonObjSend.toString(), HTTP.UTF_8);

httppost.setEntity(se);
httppost.setHeader(“Accept”, “application/json”);
httppost.setHeader(“Content-type”, “application/json; charset=utf-8″);
HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);

Iteration 3

Hej!

Torsdag 2/1 och Fredag 3/1 finns jag tillgänglig om någon behöver hjälp eller vill ha något ändrat i laborationsuppgiften för att det ska fungera. Under vecka 2 kommer jag inte finnas tillgänglig mer än via mail och vecka 3 är det sen slutinlämning av uppgiften.

Gott Nytt År!

Iteration 3

Nu är labb dokumentet uppdaterat med information för iteration 3 med positioner. Det finns möjlighet att skicka upp sin egen position samt hämta alla andras positioner från en central server.

Tills vidare finns det en statisk position inlagd i hämtningen för att underlätta stegvis implementering av kartvisningen utan att någon annan eller en själv behöver skicka upp information.

Version 2 av UDP Api:et

Nu har jag modifierat databasen lite för meddelanden så att den även kan spara Namn på avsändaren och tiden när meddelandet postades. Om man fortsätter använda den gamla versionen av API:et så ska man inte märka någon skillnad. Meddelanden postade med version 1 kommer ha Anonymous som avsändare. Tiden skickas som millisekunder sedan Epoch i UTC tid.

Vill man använda version 2, lägger man till siffran 2 framför följande uppdaterade funktioner:

Requests:

2GETID ?;     –   Request for an enhanced message, with a name and timestamp. ? = id number.

2MSGAD;”NAME”;”TEXT”   –  Adds a message with associated name. A timestamp will be saved for the message when it arrives to the server. Name can not contain the character ;

 

Response:

2MTEXT;Index;Timestamp;Length;”NAME”;”Message”   –   Index, Timestamp in UTC millisec since Epoch,Length of Message, Name of the poster, The message itself.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU